Sterkt kalkrikt moderat til seint snøleie

map TC08-M020-03

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new