Vegetasjonsfritt snøleie

map TC08-M005-09

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new