Sterkt kalkrikt seint snøleie

map TC08-M005-06

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new