Intermediært til litt kalkrikt seint snøleie

map TC08-M005-05

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new