Intermediært til litt kalkrikt moderat snøleie

map TC08-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new