Sand-, skjellsand-, grus-, og ruglebunn-strand i geo- til supralittoral

map TC03-M050-02

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new