Sand-, skjellsand-, grus-, og ruglebunn-strand i geo- til supralittoral

map TC03-M020-03

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new