Skjellsand- og ruglbunn-strand

map TC03-M005-06

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new