Storblokket strand i geo- til supralittoral

map TC03-M005-05

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new