Sand- til grus-strand i geo-til supralittoral

map TC03-M005-03

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new