Uttørkingseksponert intermediært til litt kalkrikt overheng

map TC02-M020-05

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new