Uttørkingseksponert kalkfattig overheng

map TC02-M020-04

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new