Knapt uttørkingseksponert sterkt kalkrik grotte og overheng

map TC02-M020-03

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new