Knapt uttørkingseksponert intermediært til litt kalkrik grotte og overheng

map TC02-M020-02

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new