Uttørkingseksponert intermediært og litt kalkrikt overheng

map TC02-M005-07

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new