Uttørkingseksponert kalkfattig overheng

map TC02-M005-06

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new