Kalkfattig til litt kalkrik grotte

map TC02-M005-04

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new