Knapt uttørkingseksponert sterkt kalkrikt overheng

map TC02-M005-03

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new