Knapt uttørkingseksponert kalkfattig overheng

map TC02-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new