Kalkfattig til litt kalkrikt strandberg

map TC01-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new