Kalkfattig til litt kalkrikt beskyttet til litt eksponert strandberg

map TC01-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new