Kalkfattig til litt kalkrik arktisk-alpin grasmark

map TA04-M050-01

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new