Temmelig til ekstremt kalkrik arktisk-alpin grasmark

map TA04-M020-03

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new