Intermediær til litt kalkrik arktisk-alpin grasmark

map TA04-M020-02

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new