Temmelig til ekstremt kalkrik arktisk-alpin grasmark

map TA04-M005-03

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new