Intermediær til litt kalkrik arktisk-alpin grasmark

map TA04-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new