Kalkfattig til litt kalkrik arktisk-alpin hei og leside

map TA03-M050-01

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new