Temmelig til ekstremt kalkrik fjell-lavhei og -lynghei

map TA03-M020-06

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new