Kalkfattig fjell-lavhei og -lynghei

map TA03-M020-04

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new