Intermediær til svakt kalkfattig fjell-fukthei

map TA03-M005-15

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new