Intermediær til litt kalkrik fjell-lavhei

map TA03-M005-09

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new