Intermediær til litt kalkrik fjell-lynghei

map TA03-M005-05

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new