Temmelig til ekstremt kalkrik leside

map TA03-M005-03

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new