Kalkfattig til litt kalkrik åpen grunnlendt mark

map TA02-M050-01

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new