Intermediær til litt kalkrik grunnlendt åpen fukt-lyngmark

map TA02-M005-08

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new