Temmelig til ekstremt kalkrik åpen grunnlendt lavmark

map TA02-M005-06

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new