Intermediær til litt kalkrik åpen grunnlendt lavmark

map TA02-M005-05

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new