Svært kalkfattig til noe kalkrikt nakent berg

map TA01-M050-01

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new