Svært til noe kalkfattig nakent berg

map TA01-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new