Lite uttørkingseksponert svært kalkfattig nakent berg

map TA01-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new