Kronisk kjemisk påvirket elvebunn

map OM02-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter elvebunn som er kronisk kjemisk påvirket.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter kronisk kjemisk påvirket elvebunn, uavhengig av størrelse. Den påvirkede elvebunnen anses for kronisk kjemisk forstyrret og tilordnes OM02-C-01 inntil utslippet opphører og økosystemet er restituert, det vil si at en dynamisk likevektssituasjon (ettersuksesjonsstadiet) er nådd. Den kjemiske forurensningen fører til artsuttynning.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten forekommer i elver nær bebyggelse, industriområder og annen infrastruktur.

  • Identifisering

    Vannprøve og vurdering av substrat.

Definisjonen av kartleggingsenheten er uendret, men navnet er endret og tilsvarer O1-C-10 Kalkfattig fastbunn i humøs elv med stryk i NiN versjon 2.3.