Turbid minstevannførings-strekning i elv

map OM01-M005-03

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter turbid minstevannførings-strekning i elv kronisk fysisk forstyrret gjennom regulering av vannføringen.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter turbid elvebunn (TU_cy) som er kronisk fysisk forstyrret gjennom regulering av vannføringen. Den regulerte elvestrekningen forblir kronisk fysisk forstyrret så lenge reguleringsregimet består eller inntil en ny stabil situasjon inntrer.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten forekommer i turbide, regulerte elver der det hydrologiske regimet er tilstrekkelig endret, for eksempel minstevannføringsstrekninger og strekninger som får økt vintervannføring på grunn av kraftproduksjon.

  • Identifisering

    Vannprøve, vurdering av substrat og vannføringsregime.

Definisjonen av kartleggingsenheten er uendret, men navnet er endret og tilsvarer O1-C-9 Kalkfattig fastbunn i humøs og roligflytende elv i NiN versjon 2.3.