Kalkfattig kronisk fysisk forstyrret elvebunn

map OM01-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter kalkfattig elvebunn som er kronisk fysisk forstyrret gjennom regulering av vannføringen.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter kalkfattig (KA_abcd) elvebunn som er kronisk fysisk forstyrret gjennom regulering av det hydrologiske regimet (vannføringen i elva, ) for optimalisering av kraftproduksjon. Endringer i det hydrologiske regimet kan medføre endringer i middelvannføring, minstevannføring, flomfrekvens, flomvarighet, flomtidspunkt og hastigheter på endringer av vannføringen (blant annet «effektkjøring»). Den kroniske forstyrrelsen er så stor at endring i artssammensetningen minst er 2 ØAE i forhold til forventet tilstand uten påvirkning.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten forekommer i kalkfattige, regulerte elver der det hydrologiske regimet er tilstrekkelig endret, for eksempel minstevannføringsstrekninger og strekninger som får økt vintervannføring på grunn av kraftproduksjon.

  • Identifisering

    Vannprøve, vurdering av substrat og vannføringsregime.

Definisjonen av kartleggingsenheten i NiN versjon 2.3. er endret ved at kalktrinnet er delt og navnet nytt.