Kalkrik dy- og gytjebunn i elv

map OC03-M050-02

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new