Kalkfattig dy- og gytjebunn i elv

map OC03-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new