Silt- til steinbunn i varm ferskvannskilde

map OC02-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new