Kalkrik steinbunn i humøs elv

map OA02-M050-07

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new