Noe kalkfattig steinbunn i humøs elv

map OA02-M050-06

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new