Ekstremt kalkfattig steinbunn i klar elv

map OA02-M050-01

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new