Utstrømspåvirket noe kalkfattig til kalkrik elvebunn

map OA02-M020-12

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new